Bankjes geschonken

Bankjes geschonken door de huurdersvereniging Lemsterland. De huurderverenigng heeft [...]