Bestuur

Het bestuur van de Huurdersvereniging

  • Voorzitter: Mevr. A. de Vries-v.d. Knoop

  • Secretaris: Mevr. G. Schippers-Boskma

    Grietje heeft om gezondheid redenen het bestuur per oktober 2021 verlaten.

  • Penningmeester: Dhr. J. de Vries

  • Vice-voorzitter: Mevr. L. Visser-Wheda

Algemeen lid:

  • Mevr. M. Ruurda ( Af getreden na max. 3 x 4 jaar zitting in bestuur ) per februari 2020. En helaas inmiddels overleden.

  • Mevr. S. Brandsma-ter Heide

  • Mevr. B. Poepjes

Bestuur Huurdersvereniging Lemsterland