Onze referentie:PRO/RWI
Behandeld door:R. Wielenga
Onderwerp:Stand van zaken sloop woningen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van de sloop van de woningen Parkstraat 100 – 104A, Zuiderzeestraat 53 t/m 63A, Flevostraat 25 – 31 en G. Hamkesstraat 2 – 8 en 1 – 7.

De woningen staan sinds 15 januari 2020 leeg, waarna het aanwezige asbest en de nutsaansluitingen zijn verwijderd. Vervolgens was het wachten op de ontheffing van de provincie met betrekking tot de Wet Natuurbescherming. Deze hebben we op 28 februari jl. ontvangen. Deze ontheffing was nodig in verband met de aanwezigheid van gierzwaluw, huismus, meervleermuis en ruige dwergvleermuis. Voor gierzaluw, huismus en ruige dwergvleermuis waren al vervangende nestkasten geplaatst. De meervleermuis is zeldzaam, wat extra tijd heeft gekost. Hiervoor komt nu een vervangende nestkast bij de appartementen aan de Schoklandstraat.

De woningen staan sinds 15 januari 2020 leeg, waarna het aanwezige asbest en de nutsaansluitingen zijn verwijderd. Vervolgens was het wachten op de ontheffing van de provincie met betrekking tot de Wet Natuurbescherming. Deze hebben we op 28 februari jl. ontvangen. Deze ontheffing was nodig in verband met de aanwezigheid van gierzwaluw, huismus, meervleermuis en ruige dwergvleermuis. Voor gierzaluw, huismus en ruige dwergvleermuis waren al vervangende nestkasten geplaatst. De meervleermuis is zeldzaam, wat extra tijd heeft gekost. Hiervoor komt nu een vervangende nestkast bij de appartementen aan de Schoklandstraat.

Direct na de ontvangst van de ontheffing is gestart met het onklaar maken (voor met name de mussen) van de 28 woningen. Echter waren, als gevolg van de zachte winter, de mussen al volop aan het nestelen. Dit belemmert nu de voortgang van de sloop. In de woningen Parkstraat 100 – 104A zijn geen nestelende mussen. Deze woningen worden ongeschikt gemaakt. Ver-volgens zijn nog 5 avonden met een temperatuur boven de 10 graden nodig, voordat mag worden gesloopt. Hier ziet het op dit moment nog niet naar uit. Maar zodra dit zo is, zullen de woningen worden gesloopt waardoor er ruim zicht ontstaat vanaf de Parkstraat naar de andere te slopen woningen. Woningen waar mussen nestelen mogen dus niet ongeschikt worden gemaakt. Bij de overige woningen worden gaten in de muren gemaakt en dakpannen verwijderd. De komende tijd zal voortdurend worden gekeken bij welke woningen de mussen zijn vertrokken.Direct na de ontvangst van de ontheffing is gestart met het onklaar maken (voor met name de mussen) van de 28 woningen. Echter waren, als gevolg van de zachte winter, de mussen al volop aan het nestelen. Dit belemmert nu de voortgang van de sloop. In de woningen Parkstraat 100 – 104A zijn geen nestelende mussen. Deze woningen worden ongeschikt gemaakt. Ver-volgens zijn nog 5 avonden met een temperatuur boven de 10 graden nodig, voordat mag worden gesloopt. Hier ziet het op dit moment nog niet naar uit. Maar zodra dit zo is, zullen de woningen worden gesloopt waardoor er ruim zicht ontstaat vanaf de Parkstraat naar de andere te slopen woningen. Woningen waar mussen nestelen mogen dus niet ongeschikt worden gemaakt. Bij de overige woningen worden gaten in de muren gemaakt en dakpannen verwijderd. De komende tijd zal voortdurend worden gekeken bij welke woningen de mussen zijn vertrokken.Naar verwachting zijn half juni alle woningen ongeschikt gemaakt voor mussen en kan de sloop starten. De sloop duurt naar verwachting 4 weken en zal dan voor de bouwvak klaar zijn. De start van de nieuwbouw was gepland voor 1 mei en zal hierdoor opschuiven tot minimaal 1 september. De losse bergingen van de woningen worden wel gesloopt.

Wij beseffen dat dit voor u als omwonenden geen prettige situatie is. Het uitzicht op deels gesloopte woningen en daarnaast bestaat opnieuw het risico van overlast en vernieling. In kader van dat laatste zullen opnieuw beveiligingscamera’s worden geplaatst. Wij hadden graag anders gewild, maar wij hebben ons te houden aan de regelgeving. We hopen desondanks op uw begrip te mogen rekenen.

Met vriendelijke groet,
Lyaemer Wonen

R. WielengaR. Wielenga
Manager Woonservice