De afgelopen jaren zijn de huurprijzen sterk gestegen.  Veel huurders zijn hierdoor in de financiële problemen gekomen.  De Woonbond vindt dat de huren gemiddeld 10% omlaag moeten, zodat de huurprijzen meer in verhouding komen te staan met  wat mensen zich kunnen veroorloven.

Gemiddelde sociale huur.

2012  2013   2014   2015   2016

€ 457 € 480  € 503  € 516  € 525

Betaalbaarheid

Door de huurverhogingen van de afgelopen jaren is de betaalbaarheid sterk onder druk komen te staan. Veel huurders zitten financieel klem. – De huurprijs van de gemiddelde sociale huurwoning is tussen 2012 en 2016 van € 457 naar € 525 gestegen. Per jaar gaat om € 816 extra huur. (Analyse van het huurbeleid,

Companen).

Vooral huishoudens die recent verhuisden kregen te maken met hogere huren. Het aantal goedkope woningen nam de afgelopen jaren af, het aantal duurdere woningen tussen de aftoppingsgrens en liberalisatiegrens nam toe. (Staat van de volkshuisvesting 2016)

Armoede

Het aantal huurders met een te hoge huur in relatie met het inkomen is snel toegenomen. In 2009 had 8,1% van de huurders een te hoge huur voor hun inkomen. In 2012 was dit 13,1% en in 2015 18,3% (528.000 huishoudens). (cbs en Woonbond). Een half miljoen huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen. In 2015 gold dat voor 18% van alle huurders, tegenover 13% van de huurders in 2012. (http://www.clo.nl/ nl2174). De huur is verreweg de grootste kostenpost voor mensen met lage inkomens. De enorme stijging van de huren is dan ook een zeer belangrijke oorzaak voor armoede.

Dalende inkomens

Van 2012 tot 2015 is het gemiddelde netto besteedbaar inkomen van huurders in euro’s gedaald van € 25.700 naar € 24.800. Tegelijk met de daling van het inkomen zijn de huren fors gestegen. Ondanks een deels verzachtend effect van de huurtoeslag zien een forse algemene stijging van de huurquote van 23,8% naar 26,7% tussen 2012 en 2015.