Nieuws

Nieuws2023-04-24T13:49:41+02:00

Nieuws

1907, 2023

Huurders en woningzoekenden kunnen zich pauzestand Kamer niet permitteren

By |19 juli 2023|

Huurders en woningzoekenden kunnen zich pauzestand Kamer niet permitteren

13 juli 2023

De Woonbond roept de Tweede Kamer op om onder meer de Wet Betaalbare huur snel te behandelen en niet uit te stellen. Door de val van het kabinet dreigt de aanpak van de wooncrisis te verzanden. “Huurders en woningzoekenden kunnen niet wachten op verkiezingen en een lang formatieproces,” schrijft Woonbonddirecteur Zeno Winkels in een brief aan de Kamerleden. “Dat het kabinet nu de stekker eruit trekt, mag niet wéér tot stilstand leiden in het aanpakken van de wooncrisis.”

In september besluit de Tweede Kamer welke wetsvoorstellen controversieel verklaard worden en zullen moeten wachten tot er een nieuw kabinet is aangetreden. Dit heeft als doel om te voorkomen dat kiezers zich niet hebben kunnen uitspreken over nieuw beleid. Winkels: “Maar bij onder meer de Wet Betaalbare huur is dit niet het geval. Deze vloeit voort uit een langdurige politieke en maatschappelijke discussie en is het gevolg van de Kamerverkiezingen in 2021, waar diverse partijen in hun verkiezingsprogramma’s pleitten voor nadere regulering van de vrije sector.” Bovendien blijkt uit onderzoek van het ministerie(externe link) dat er in de samenleving veel draagvlak is voor deze wet.

De Wet Betaalbare huur zorgt ervoor dat huurders in de vrije sector een prijs betalen die redelijk is ten opzichte van de kwaliteit van de woning. Tot nu toe betalen zij maandelijks torenhoge woekerhuren die niet in verhouding staan. Het niet behandelen van de wet betekent ook onzekerheid voor honderdduizenden mensen over de huurverhoging die volgend jaar op de mat valt. De tijdelijke Wet Nijboer die paal en perk stelt aan de jaarlijkse huurverhogingen in de vrije sector, vervalt namelijk in mei 2024.

Dezelfde oproep doet de Woonbond voor de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting, de wijziging van de Wet op de Huurtoeslag, de Wet Energietoeslag 2023 en maatregelen om een dip in de nieuwbouw te voorkomen. Winkels: “We roepen de Kamer op om terughoudend te zijn in het controversieel verklaren van wet- en regelgeving op het vlak van wonen. Er is al te lang getreuzeld, na wat voorzichtige stappen van het kabinet gaat het de goede kant op maar het is nu noodzakelijk om daadkrachtig door te pakken.”

De bond vindt dat maatregelen om woekerprijzen aan te pakken, en de sociale woningvoorraad te laten groeien zo veel mogelijk door moeten gaan.

3105, 2023

Aedes en Woonbond protesteren tegen bezuiniging op huurtoeslag

By |31 mei 2023|

Aedes en Woonbond protesteren tegen bezuiniging op huurtoeslag

22 mei 2023

Het kabinet wil geld weghalen dat bestemd is voor de huurtoeslag. Voor Aedes en de Woonbond is dit onacceptabel, omdat het ten koste gaat van mensen met de laagste inkomen. Ook gaat het in tegen gemaakte afspraken.

Vrouw maakt stopgebaar

Vorig jaar hebben Aedes en de Woonbond samen met de minister in de Nationale Prestatieafspraken afgesproken dat ongeveer 600.000 huurders van sociale huurwoningen dit jaar een eenmalige huurverlaging krijgen. Hierdoor heeft de overheid ook minder uitgaven aan huurtoeslag, bijna 300 miljoen. De afspraak hierbij was dat dit budget beschikbaar blijft voor de huurtoeslag.

Kabinet wil nieuwe wetten bekostigen met bezuiniging

In de voorjaarsnota heeft het kabinet nu aangekondigd die huurtoeslag stapsgewijs weer af te bouwen. Met deze bezuiniging wil het kabinet de uitvoeringskosten van de nieuwe Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting en de Wet Betaalbare Huur betalen.

Onacceptabel om geld weg te halen bij laagste inkomens

Zeno Winkels, directeur van de Woonbond: ‘Dat het kabinet onze afgesproken eerlijke maatregel wil terugdraaien vinden we om meer redenen onacceptabel. De netto huur gaat immers weer omhoog. Voor de laagste inkomens, die nu al nauwelijks kunnen rondkomen, is óók een paar euro veel geld. Als je dit jaarlijks stapsgewijs doet, stuur je eigenlijk een steeds groter deel van je eigen bevolking naar de voedselbanken.’

Politiek moet onredelijke plan terugdraaien

Martin van Rijn, voorzitter van Aedes: ‘Het is ironisch én pijnlijk om het geld dat nodig is om de uitvoering van de Wet Betaalbare Huur te dekken, weg te halen bij mensen met de laagste inkomens. Zeker in deze tijd is dat niet uit te leggen. We hopen dat de politiek inziet dat dat dit onredelijke plan moet worden teruggedraaid.’

2404, 2023

Afschaffing tijdelijke huurcontracten uitgesteld

By |24 april 2023|

Afschaffing tijdelijke huurcontracten uitgesteld

19 april 2023

De Tweede Kamer heeft dinsdag de stemming over het verbod op tijdelijke huurcontracten uitgesteld. Omdat het CDA en de VVD op het laatste moment nog twee wijzigingsvoorstellen indienden, wil de Kamer eerst verder in debat hierover.

In aanloop naar de stemming over het verbod op tijdelijke huurcontracten boden studenten samen met de Woonbond het Wooncrisiskwartet aan Kamerleden aan. Foto: Laura Siliquini ©

Al in september 2022 is het initiatiefwetsvoorstel van PvdA en CU ingediend. Hierin stellen zij voor om vaste huurcontracten en daarmee woonzekerheid weer de norm te maken. Er lijkt zicht op een Kamermeerderheid die dit steunt, maar vorige week donderdag kwamen CDA en VVD plotseling met twee wijzigingsvoorstellen. Daarmee frustreren zij de initiatiefwet.

Gezamenlijke reactie tegen aantasting huurbescherming

CDA en VVD willen het voor particuliere beleggers met één pand mogelijk maken om het huurcontract te ontbinden wanneer ze de woning willen verkopen. Een forse aantasting van de huurbescherming. In een gezamenlijke reactie heeft de Woonbond samen met gemeenten, studenten, corporaties, maatschappelijke opvangorganisaties en studentenhuisvesters zijn zorgen hierover geuit.

Verzet tegen woononzekerheid

Sinds 2016 kunnen verhuurders ‘gewone’ tijdelijke huurcontracten inzetten, dankzij de Wet doorstroming huurmarkt. De Woonbond heeft zich hier vanaf het begin tegen verzet. In aanloop naar de stemming over het verbod op tijdelijke huurcontracten heeft de Woonbond samen met studenten in februari het Wooncrisiskwartet aangeboden aan Kamerleden, met de oproep om voor het verbod te stemmen.

703, 2023

Wet die huurverlaging regelt in werking

By |7 maart 2023|

3 maart 2023

Na de Tweede Kamer ging ook de Eerste Kamer akkoord met de wet die in 2023 huurverlaging regelt voor corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur. De wet is per 1 maart in werking.

Dankzij de nieuwe wet hebben huurders met een huurprijs boven de € 575 en een laag inkomen per 1 juli 2023 recht op huurverlaging.

Meestal stelt verhuurder de huurverlaging voor

De meeste huurders die recht hebben op huurverlaging krijgen hier vóór 1 juni 2023 bericht over. De huurverlaging gaat dan in per 1 juli 2023 en komt in de plaats van de huurverhoging die per 1 juli gebruikelijk is. Om huurders die recht hebben op de huurverlaging op te sporen vragen verhuurders om inkomensindicaties bij de Belastingdienst.

Soms is zelf aanvragen van huurverlaging nodig

Sommige huishoudens met een laag inkomen moeten de huurverlaging wél zelf aanvragen. Omdat de woningcorporatie niet weet dat het huishouden een laag inkomen heeft. Het gaat dan om:

  • Huurders die in 2021 nog géén laag inkomen hadden, maar later wel
  • Huurders van woonwagens

Zelf aanvragen van de huurverlaging kan tot 30 december 2024. De huurverlaging kan worden toegekend zodra er zes maanden of langer sprake is van een laag inkomen én een huurprijs boven de € 575.

Huurverlaging jaar eerder dan gepland

In juni 2022 maakten het Ministerie, Aedes (de branchevereniging van woningcorporaties) en de Woonbond ‘Nationale Prestatieafspraken’. Daarin werd o.a. deze huurverlaging afgesproken, die zou ingaan in 2024.  Nadien hebben Aedes en Woonbond een eerdere ingangsdatum kunnen afspreken met het kabinet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dynhus. http://www.dynhus.nl

 

1611, 2022

Huurdersverenigingen komen in actie

By |16 november 2022|

Huurders leven in een onzekere tijd van sterk stijgende prijzen. De huurdersverenigingen begrijpen dat er veel zorgen op huurders afkomen. Zoals het betalen van de energierekening. Daarom organiseren ze inspiratie avonden waar energiecoaches en budgetcoaches advies geven wat huurders zelf kunnen doen in deze tijd.

Inspiratieavonden met energiecoach en budgetcoach

In november en december organiseren de huurdersverenigingen gezamenlijk vijf inspiratieavonden. “We hebben nagedacht hoe we huurders kunnen helpen in deze moeilijke tijd”, vertelt Anneke de Vries van huurdersverenging Lemsterland. “Wij willen huurders daarom inspireren hoe ze energie kunnen besparen of tips geven hoe ze kunnen besparen op hun uitgaven. Zodat ze ideeën krijgen  wat ze zelf kunnen doen”. “Energiecoaches geven mensen allerlei bespaartips voor hun gas en stroomverbruik”, legt Leendert van Tuinen van huurdersvereniging Zuid West Friesland uit. “De budgetcoaches informeren huurders over hoe je zorgt voor inzicht in je uitgaven. Ook zijn er verschillende regelingen waar huurders aanspraak op kunnen maken. Ook daar worden tips over gegeven.”

Actie ondernemen

Tijdens deze inspiratieavonden zijn mensen aanwezig van verschillende organisaties. Huurders kunnen deze organisaties vragen stellen of hun zorgen delen. Ook is het mogelijk om gelijk een afspraak maken voor bijvoorbeeld een gratis energieadvies bij je thuis, een persoonlijk gesprek met een budgetcoach of met een adviseur over de VoorzieningenWijzer.

Ontvang materiaal voor besparen energie

Ook delen we verschillende materialen uit waarmee mensen kunt besparen op hun energieverbruik. Zoals radiatorfolie en LED lampen. Dynhus stelt de materialen beschikbaar. Mensen die naar deze avond komen, ontvangen een tas met deze spullen.

Elkaar ontmoeten

Naast dat de huurdersverenigingen huurders willen inspireren zijn deze avonden ook bedoeld om elkaar te ontmoeten. Leendert: “Voor ons is het meteen een mooi moment om met huurders in contact te komen en elkaar te leren kennen. Ik verwacht dat we dan zeker dingen horen waar we als huurdersverenigingen mee aan de slag kunnen.”

Ga naar de bovenkant