Nieuws

U bevindt zich hier:Home/Nieuws
Nieuws2021-06-25T10:19:49+02:00

Nieuws

3005, 2017

Beste Huurders

By |30 mei 2017|

Beste huurders,
Zoals u in de brief van Lyaemer  over de Huurverhoging heeft kunnen lezen wordt de Huurverhoging voor het komende jaar 1, 4 %. per 1 juli 2018
Als Huurdersvereniging zijn we  elk jaar betrokken bij het vaststellen van deze verhoging. We overleggen met de corporatie  en geven een advies namens de huurders. We zijn redelijk  tevreden dat het dit jaar niet hoger wordt dan dit percentage.
Uiteraard zullen we voor volgend jaar weer ons uiterste best doen om het zo betaalbaar mogelijk voor iedereen te kunnen houden.
903, 2017

Huren tien procent omlaag

By |9 maart 2017|

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen sterk gestegen.  Veel huurders zijn hierdoor in de financiële problemen gekomen.  De Woonbond vindt dat de huren gemiddeld 10% omlaag moeten, zodat de huurprijzen meer in verhouding komen te staan met  wat mensen zich kunnen veroorloven.

Gemiddelde sociale huur.

2012  2013   2014   2015   2016

€ 457 € 480  € 503  € 516  € 525

Betaalbaarheid

Door de huurverhogingen van de afgelopen jaren is de betaalbaarheid sterk onder druk komen te staan. Veel huurders zitten financieel klem. – De huurprijs van de gemiddelde sociale huurwoning is tussen 2012 en 2016 van € 457 naar € 525 gestegen. Per jaar gaat om € 816 extra huur. (Analyse van het huurbeleid,

Companen).

Vooral huishoudens die recent verhuisden kregen te maken met hogere huren. Het aantal goedkope woningen nam de afgelopen jaren af, het aantal duurdere woningen tussen de aftoppingsgrens en liberalisatiegrens nam toe. (Staat van de volkshuisvesting 2016)

Armoede

Het aantal huurders met een te hoge huur in relatie met het inkomen is snel toegenomen. In 2009 had 8,1% van de huurders een te hoge huur voor hun inkomen. In 2012 was dit 13,1% en in 2015 18,3% (528.000 huishoudens). (cbs en Woonbond). Een half miljoen huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen. In 2015 gold dat voor 18% van alle huurders, tegenover 13% van de huurders in 2012. (http://www.clo.nl/ nl2174). De huur is verreweg de grootste kostenpost voor mensen met lage inkomens. De enorme stijging van de huren is dan ook een zeer belangrijke oorzaak voor armoede.

Dalende inkomens

Van 2012 tot 2015 is het gemiddelde netto besteedbaar inkomen van huurders in euro’s gedaald van € 25.700 naar € 24.800. Tegelijk met de daling van het inkomen zijn de huren fors gestegen. Ondanks een deels verzachtend effect van de huurtoeslag zien een forse algemene stijging van de huurquote van 23,8% naar 26,7% tussen 2012 en 2015.

2402, 2017

Thuiszorg Zuidwest Friesland, zo veel meer dan zorg verlenen !

By |24 februari 2017|

Thuiszorg Zuidwest Friesland, zo veel meer dan zorg verlenen!

Als thuiszorg zijn wij met 4 teams in Lemsterland altijd dicht bij u in de buurt en kunt u 24 uur per dag op ons rekenen.

Niet alleen voor hulp in de huishouding, verzorging en verpleging maar ook voor advies, informatie en voorlichting kunt u bij ons terecht.
Zo is het mogelijk dat uw wijkverpleegkundige bij u langs komt om de zorgbehoefte te bepalen en te kijken hoe zorginzet mogelijk voorkomen kan worden.

Er wordt door de overheid aangestuurd op langer thuis blijven wonen, dit is ook wat de meeste mensen willen. Echter ouderdom komt met gebreken en thuiszorg is een hele stap voor iemand die gewend is om zich zelfstandig te redden. Het is dus prettig wanneer iemand met kleine aanpassingen geen zorg nodig heeft.

Een aantal voorbeelden van hulpmiddelen/aanpassingen:

-Aantrekhulp voor sokken en/of steunkousen

-Medicijndispensers

-Automatische verlichting (bijvoorbeeld verlichting ‘s nachts bij de route naar het toilet)

-Automatisch gordijnen en deuren openen/sluiten

-Personenalarmering met sleutelkluis of phonirosysteem
(meer informatie hierover op www.thuishotel.nl)

-Deurbel met lichtflits

-Beugels in toilet en/of badkamer

-Verhoger voor wasmachine/droger

Op de site www.mijnhuisopmaat.nl staan alle hulpmiddelen en domotica met daarbij ook waar ze te verkrijgen zijn. Komt u er niet uit? Bel dan gerust met uw wijkverpleegkundige.

U kunt uw wijkverpleegkundige op werkdagen van 8.00-17.00 uur bereiken op: 0515-461703

Is het avond of weekend en heeft u acuut hulp nodig? Bel dan met 0515-461295

1610, 2016

Demonstratie beveiliging woningen

By |16 oktober 2016|

Wij zijn uitgenodigd om bij een demonstratie voor beveiliging woningen aanwezig te zijn, bij de buurtvereniging de Steiger in de Lemstervaart, die door de politie geven werd.

Het werd mij al snel duidelijk dat de huizen na renovatie 2009 al niet meer aan de huidige eisen voldoen. Het blijkt dat een inbreker met ca. 30 sec. al binnen is.

Een oplossing is niet zo moeilijk; plaats een cilindertrekbeveiliging, over de bestaande cilinder. En dit gaan we namens de huurdersvereniging met Lyaemer op nemen.

Ga naar de bovenkant