Wist u dat…

Geachte huurder, wist u dat……

 • de Huurdersvereniging zich sterkt maakt voor u, als huurder van een woning van Dynhus?

 • de Huurdersvereniging éénmaal per maand met het bestuur vergadert over de lopende zaken?

 • wij minimaal vier maal per jaar overleggen met Dynhus?

 • wij deelnemen aan bijeenkomsten en lid zijn van de Landelijke Woonbond.

 • er sinds de nieuwe Woningwet van 2015 veel meer zaken zijn waarbij de Huurdersvereniging invloed op de gang van zaken heeft?

 • dat er naast de jaarlijkse ledenvergadering ook informatieavonden worden gehouden?

 • de Huurdersvereniging steeds vertegenwoordigd is bij overleg met Gemeente en andere voor de huurder van belang zijnde organisaties?

 • wij, als Huurdersvereniging, eraan werken om een stevige achterban te vormen die de belangen van u als huurder goed kan vertegenwoordigen bij Dynhus?

 • wij dat het beste kunnen doen als er zoveel mogelijk huurders lid zijn van de Huurdersvereniging?

 • de Huurdersvereniging overleg voert met Dynhus over o.a.

  • Huurprijs en huurverhoging
  • Grootonderhoud, renovatie en verkoop van woningen
  • Beleid betreffende nieuwbouw
  • Leefbaarheid in de buurt

Word lid van de Huurdersvereniging Lemsterland ! ( slechts € 0,55 p/mnd)

Secretariaat: de Kempenaersweg 4, 8539 RS Echtenerbrug